Voorwaarden

&

Jonge Fokker

Voorwaarden


Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de titel JongKFPS “Jonge fokker van het jaar”:


* Genomineerde dient lid te zijn van JongKFPS en daarmee in de leeftijdscategorie 16-35 jaar te vallen


* Paarden die meetellen hoeven niet op naam te staan, maar genomineerde dient wel als fokker van het paard geregistreerd te staan


* Punten worden geteld in het jaar dat ze behaald zijn.


* Telling vind plaats tussen 2 Centrale Keuringen


* Eindoordeel wordt gegeven door een nader te bepalen jury


* Prijsuitreiking zal plaatsvinden op de Centrale Keuring in Drachten
.JongKFPS

www.jongkfps.nl


KFPS

www.kfps.nl