Voorwaarden

&

Jonge Fokker

Voorwaarden


Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de titel JongKFPS “Jonge fokker van het jaar”:


* Genomineerde dient lid te zijn van JongKFPS en daarmee in de leeftijdscategorie 16-35 jaar te vallen


* Paarden die meetellen hoeven niet op naam te staan, maar genomineerde dient wel als fokker van het paard geregistreerd te staan


* Punten worden geteld in het jaar dat ze behaald zijn.


* Telling vind plaats tussen 2 Centrale Keuringen


* Eindoordeel wordt gegeven door een nader te bepalen jury


* Prijsuitreiking zal plaatsvinden op de Centrale Keuring in Drachten


Puntentelling: 

Naast een puntentelling zal er ook een factor meegenomen worden om te corrigeren voor het aantal gefokte paarden per jaar, om te voorkomen dat grote aantallen altijd zullen winnen. Aangezien we iedereen een kans willen geven kans te maken op deze prijs en het niet de bedoeling is meerdere jaren achtereen een zelfde winnaar te hebben zal het eindoordeel altijd gewogen worden door een nader te benoemen jury. Op deze manier blijft de mogelijkheid altijd behouden om factoren mee te kunnen wegen die niet in een reglement te vatten zijn. 


De punten worden geteld in het jaar dat ze behaald zijn.

De telling zal plaatsvinden tussen twee Centrale Keuringen, op deze manier wordt zowel de hengstenselectie als het volledige keuringsseizoen meegenomen. 
.